Kan er bij ons in de buurt een Witkar worden geplaatst?

Witkar auto’s hebben geen vaste parkeerplek. Ze mogen overal binnen de Witkar-zones geparkeerd worden op reguliere parkeerplaatsen.
Als u een suggestie heeft of een vraag over een aanpassing van het parkeergebied, dan kunt u het beste een email sturen aan info@witkar.nl.