Mag een ander op mijn account rijden?

Uw account is persoonlijk en mag niet door een ander gebruikt worden. In géén geval wordt hier een uitzondering op gemaakt. Indien u tijdens de rit buiten machte raakt om zelf te rijden, bijvoorbeeld omdat u onwel wordt, dan kunt u contact opnemen met de Witkar helpdesk op 088-088 4567. U kunt dan een ander voordragen om voor u te rijden. Hiervoor worden eenmalig de standaard inschrijfkosten van € 25,00 inclusief BTW in rekening gebracht. Als deze bestuurder vervolgens zelf ook een account wilt aanmaken, worden deze kosten in mindering gebracht op zijn/haar inschrijfgeld. Wanneer deze persoon hier mee in stemt en aan alle voorwaarden van Witkar voldoet, kan hij/zij dus ‘gratis’ een account aanmaken.