Staan de ritten gespecificeerd op de factuur?

Ja, alle ritten staan gespecificeerd op de factuur.
Per rit wordt er aangegeven:

  • Uitgiftepunt van de auto
  • Type en kenteken van de auto
  • Begin en eindtijd van de rit
  • Gereden tijd per tijdsperiode
  • Totaal prijs van de gereden tijd
  • Aantal gereden kilometers
  • Prijs per kilometer
  • Totaal prijs gereden kilometers
  • Totaal prijs van de rit