Wat zijn de condities voor direct rijden, binnen 10 minuten na aanmelding via internet?

  • Directe betaling eenmalige aanmeldingsfee.
  • Onder voorbehoud beschikbaarheid voertuig en directe acceptatie van huurder.
  • Alle diensten uitsluitend onder ‘as is’- condities.
  • Voorwaarden van de gekozen aanbieder(s) zijn van toepassing.
  • Hiervoor is voorhanden hebben van een geschikte smartphone noodzakelijk.
  • Aanmelding tijdens kantoortijden tussen 8.00 – 17.00 valt.